Om Anna


Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med lärande och utveckling hos människor i verksamhet och haft förmånen att få vara chef och ledare i komplexa och viktiga organisationer.


Jag började inom neuropsykologi och disputerade 2005 med en avhandling om minne och minnesträning vid Karolinska institutet. Den sammanfattas i Minnets Möjligheter. Jag undervisade, konsultade och föreläste mycket vid denna tid.


Därefter kom jag att arbeta med habilitering och att finna vägar till utveckling för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Senare arbetade jag som chef för olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. Här kom jag även att specialisera mig inom arbets- och organisationspsykologi.


2012 blev jag verksamhetsledare för det samordnade ledningssystemet BarnSam i Region Gotland. Med uppdrag att ihop med ledning skapa förutsättningar för att medarbetare i olika verksamheter och organisationer på bästa sätt kunde samverka i frågor kring barn och unga. Hela tiden i relation med de vi finns för. Mitt organisations-psykologiska specialistarbete handlade om samverkan.


Från 2017 har jag varit chef med övergripande ansvar för utveckling och kvalitet och samverkan i Region Gotland. Det har handlat om både styrning och utveckling av såväl mänskliga som digitala system i dialog med omvärlden för god kvalitet. En period var jag tf biträdande förvaltningschef. 

Jag har arbetat mig inifrån och ut vad gäller mänskliga förutsättningar och möjligheter. Från individ till organisation. Från hjärnans exekutiva förmåga till ledarskap i strategiska och komplexa uppdrag i offentlig sektor. Från minne till gemensamt lärande och utveckling.


Från våren 2020 arbetar jag med demokrati och organisationsutveckling i Region Gotland. Jag ingår i olika nätverk och i styrelsen för ICLD.


Sammanhang

 

Inom systematiskt kvalitetsarbete följer jag den kunskap som utvecklas inom SIQ Swedish Institute for Quality. Läs mer här.


Systemteoretisk kunskap och erfarenhet tar jag del av bland annat via Systems-Centered Training and Research Institute, SCT. Lär mer här. Jag har även sedan 1995 ett samarbete med Sandahl Partners AB.


Inom hållbarhet följer jag bland annat den kunskap om utvecklas vid Stockholm Resilience Center. Läs mer här


Jag är medlem i Psykologförbundet och i Psykologer för hållbar utveckling. Läs mer om psykologi och hållbarhet här. 

Referenser


Referenser finns för olika typer av uppdrag.


Copyright © All Rights Reserved